Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii
EKO-MED

Adres : Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3, 22-100 Chełm

  Rejestracja : 82 564 30 74

Cykl szkoleń REJESTRACJI – OBODA GROUP

W dniach 8-9.09.2018r. w Warszawie odbył się drugi etap szkolenia pt.: ” Profesjonalna rejestratorka”.

Podczas szkolenia udoskonalane były umiejętności rozmowy z pacjentem, sposób postępowania w trudnych sytuacjach oraz  wyjaśniania wszelkich wątpliwości związanych z procesem leczenia oraz przekazania ewentualnych zaleceń pozabiegowych.