Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii
EKO-MED

Adres : Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3, 22-100 Chełm

  Rejestracja : 82 564 30 74

implanty zębowe

Dlaczego implanty to dobry sposób uzupełnienia ubytków zębowych?

Implantologia zajmuje się szczególną rekonstrukcją ubytków uzębienia. Implanty wynalazł w 1952 r. szwedzki chirurg ortopeda i do tego czasu znakomicie spełniają swoje zadanie. Nikt do tej pory nie wymyślił lepszego substytutu korzenia zęba. Implanty stomatologiczne są najlepszym sposobem na uzupełnienie braków w uzębieniu i stanowią najlepsze rozwiązanie dla osób, które utraciły zęby na skutek urazów, chorób przyzębia czy też próchnicy. Sam implant zębowy jest niewielką śrubą. Osadza się ją w kości szczęki lub żuchwy i po integracji z kością służy jako filar umożliwiający zamocowanie mostu, korony lub protezy. Jest bezpieczny dla organizmu, ponieważ wykonany jest z tytanu, który jest obojętny dla organizmu ludzkiego.

Czy implanty zębowe są bezpieczne?

Implanty wykonane z tytanu zdrowa kość w pełni akceptuje i dochodzi do pełnej oseointegracji. Implanty stosowane są od wielu lat na całym świecie, również w Polsce w takich Klinikach Stomatologicznych jak EKO–MED. Nie ma lepszej metody na uzupełnienie ubytków. Implanty zębowe zapobiegają wadom zgryzu, które mogą powstać w wyniku usunięcia zębów. Po pewnym czasie od ekstrakcji zęba kość zaczyna zanikać, bowiem tkanka kostna po usunięciu naturalnego korzenia, przestaje rozwijać się i regenerować. Dzięki implantom można powstrzymać proces atrofii i odbudować uzębienie. Na implantach montuje się korony i mosty zębowe. Stosowane korony porcelanowe są wyglądem zbliżone do naturalnych zębów. Musimy mieć świadomość, że jeśli będziemy zwlekać ze wszczepieniem implantów zębowych, może zaistnieć konieczność poddania się  dodatkowym zabiegom regeneracji i odbudowy utraconej kości.

Na czym polega wszczepianie implantów stomatologicznych?

Implant umieszczany jest w kości żuchwy lub szczęki, z którą się zrasta w ciągu kilku miesięcy. Na implant, czyli korzeń nakładany jest łącznik z koroną i w ten sposób zostaje odbudowany cały ząb. W pierwszym etapie leczenia przeprowadzana jest dokładna diagnoza stanu uzębienia i tkanki kostnej. Analiza polega na konsultacji z chirurgiem stomatologicznym, na podstawie wykonanego zdjęcia tomografii komputerowej. Następnie przeprowadza się pozycjonowanie i symulację wstawienia implantu. Dopiero po ustaleniu tych szczegółów oraz uzgodnieniu z pacjentem planu leczenia chirurg przystępuje do zabiegu wszczepiania implantu. Sztuczny korzeń jest wkręcany w miejsce usuniętego naturalnego zęba. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. W czasie procesu gojenia stosowane jest uzupełnienie tymczasowe. Po całkowitym zrośnięciu się implantu z kością rozpoczyna się leczenie protetyczne z wykorzystaniem koron, mostów lub protez.