Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii
EKO-MED

Adres : Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3, 22-100 Chełm

  Rejestracja : 82 564 30 74

Piotr Pitera

Ukończył wydział lekarsko – dentystyczny w 1989 roku na Akademii Medycznej w Lublinie. W 2002 r. uzyskał tytuł specjalisty II stopnia chirurgii stomatologicznej. W 1995 roku założył Przychodnię EKO-MED i jest jej właścicielem i kierownikiem merytorycznym do chwili obecnej. Wyznaje zasadę „primum non nocere”, czyli „po pierwsze nie szkodzić”. Jego wieloletnie doświadczenie oraz intuicja lekarska pozwalają na trafne diagnozy oraz rzetelne podejście do potrzeb pacjenta. Praca jest jego pasją, ponieważ pomagać chciał od zawsze. Uważa, że zawód lekarza to misja i ogromna odpowiedzialność. Jest specjalistą wysokiej klasy, ale też spokojnym i rzeczowym profesjonalistą.

Aby móc pomagać zgodnie z nowoczesną sztuką lekarską, od początku swojej drogi zawodowej uczestniczył w kilkudziesięciu kursach, szkoleniach i warsztatach poświęconych różnym dziedzinom stomatologii. Ze względu na szczególne zamiłowanie do niektórych jej dziedzin, najczęściej były to wysoko wyspecjalizowane kursy z zakresu chirurgii i implantologii, okluzji i protetyki oraz laseroterapii stomatologicznej. Jest również stałym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Rokrocznie bierze udział w Targach Stomatologicznych „Krakdent”, angażując w te wyjazdy zawsze swój zespół, w poszukiwaniu nowinek technologicznych oraz interesujących szkoleń. Corocznie poszerza również swoją wiedzę w zakresie implantologii biorąc udział w ogólnopolskiej Konferencji Kwintesencja Implanty.

Z ostatnich szkoleń, w których brał udział:

  • XV Konferencja Naukowa PASE, Sopot 2016
  • Curriculum periodontologiczne prof. Anton Sculean, Wrocław 2017
  • Okluzja w diagnostyce I leczeniu zaburzeń „narządu żucia” prof. Jan Pietruski, Białystok 2018
  • Psychologiczny autoportret cz. 3 Oboda Group, Warszawa 2019
  • Odbudowa zębów bocznych wypełnieniami typu inlay/onlay – praca skanerem lek. stom. Karina Drosd, Toruń 2020