Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii
EKO-MED

Adres : Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3, 22-100 Chełm

  Rejestracja : 82 564 30 74

Cykl szkoleń interpersonalnych OBODA GROUP

We wrześniu bieżącego roku nasi pracownicy brali udział w szkoleniach organizowanych przez OBODA GROUP. Szkolenia te poruszają aspekty z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej z jakimi na co dzień stykamy się w pracy z pacjentami. Lek. dent. Jakub Janowski odbył szkolenie dotyczące motywacji pacjentów do leczenia protetycznego,  a lek. dent. Anna Urbankiewicz ukończyła szkolenie obejmujące motywację do leczenia biologicznego.

Dyplomowana higienistka stomatologiczna Barbara Manaj podniosła swoje kompetencje w zakresie bezpośredniego kontaktu  z pacjentem w gabinecie higieny, a dypl. asystentka stomatologiczna Beata Pilipczuk uczestniczyła w szkoleniu ” Profesjonalna asystentka”, gdzie zapoznała się z metodami roztaczania nad pacjentem wyjątkowej opieki w trakcie pobytu w gabinecie.

Staramy się systematycznie wdrażać zdobytą wiedzę a wszystko to dla poprawy Państwa komfortu podczas wizyt w naszym gabinecie.