Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii
EKO-MED

Adres : Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3, 22-100 Chełm

  Rejestracja : 82 564 30 74

Szkolenie wewnętrzne „KOMPLEKSOWOŚĆ LECZENIA” 12-13 czerwca 2021r.

W dniach 12-13 czerwca 2021r. zostało przeprowadzone w naszym gabinecie kolejne szkolenie wewnętrzne z cyklu: „KOMPLEKSOWOŚĆ LECZENIA” przez Medyczny Dom Medialny z Torunia.

W trakcie szkolenia poruszane były tematy dotyczące prowadzenia pacjenta przez pryzmat elektronicznej dokumentacji medycznej w oparciu o nowe technologie. Tym razem skupiliśmy się na Elektronicznej Platformie P1 umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę, wytwarzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

W ciągu dwóch dni szkolenia dowiedzieliśmy się między innymi na czym będzie polegać:

  • umożliwienie elektronicznej obsługi e-Recept
  • umożliwienie elektronicznej obsługi e-Skierowań
  • udostępnienie pracownikom medycznym elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów
  • udostępnienie danych o zdarzeniach medycznych pacjentów w postaci elektronicznej
  • udostępnienie usługobiorcom (pacjentom) elektronicznej historii wykonanych: rozpoznań, usług, skierowań, recept
  • udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia właściwym instytucjom
  • umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych

Było nam bardzo miło po raz kolejny gościć Panią Agnieszkę i Panią Joannę. Ogrom zdobytej wiedzy pozostaje już  tylko wdrażać w codziennej pracy.