Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii
EKO-MED

Adres : Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3, 22-100 Chełm

  Rejestracja : 82 564 30 74

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2

Nazwa beneficjenta:

Przychodnia Opieki Stomatologicznej
EKO – MED. Małgorzata Pitera

Tytuł projektu:

„Rozwój oraz poprawa konkurencyjności firmy P.O.S. EKO – MED. Małgorzata Pitera poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii”


Celem ogólnym projektu jest rozwój oraz podniesienie jakości oferowanych usług poprzez zakup nowych innowacyjnych urządzeń oraz zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Dzięki takim rozwiązaniom zwiększyła się dostępność do wysokospecjalistycznych usług stomatologicznych, skrócony został czas leczenia, podniesiona została jakość świadczeń, leczenie stało się bardziej efektywne, a kompleksowa usługa medyczna jest wykonywana na najwyższym poziomie.

Zapewniamy naszym pacjentom bezbolesne i bezinwazyjne leczenie, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń nie stosowanych dotychczas w regionie; między innymi:

Lasera stomatologicznego Fotona LightWalker AT Expert,

będącego laserem o długości fali erbowo-yagowej oraz neodymowo-yagowej. Laser ten ma szerokie zastosowanie w stomatologii estetycznej. Służy również do bezbolesnego opracowywania ubytków, usuwania kamienia nazębnego, chirurgii tkanek miękkich, leczenia chorób dziąseł, leczenia próchnicy, dezynfekcji kanałów, leczenia nadwrażliwości, wybielania zębów, kiretaży zamkniętych i otwartych. Umożliwia wykonanie praktycznie wszystkich wspomaganych laserowo procedur dentystycznych.

Ponadto poprzez wprowadzenie nowej usługi – jaką jest implantologia, możemy pomóc naszym pacjentom w odtworzeniu utraconych zębów lub zapewnić stabilizację protez wprowadzając pod dziąsło w obręb kości implantów. W naszej przychodni pracujemy na systemie implantologicznym firmy Bicon Poland.

Poprawienie jakości dotychczas wprowadzonych usług takich jak: stomatologia zachowawcza, leczenie endodontyczne, chirurgia stomatologiczna, leczenie protetyczne, leczenie periodontologiczne, szeroko pojęta higienizacja będzie możliwe poprzez wykorzystywanie nowatorskich urządzeń m.in.:

  1. implanty_m Piezomedu – do ultradźwiękowej chirurgii przedimplantologicznej,
  2. Periotestu – służącego do pomiaru stabilności implantu w kości,
  3. Unit stomatologiczny chirurgiczny i endodontyczny – specjalnie wyposażone w narzędzia diagnostyczne, nowoczesny design zapewniają naszym pacjentom komfort, wygodę i bezpieczeństwo leczenia
  4. Aparat RTG + RVG – zapewnia najlepszej jakości diagnostykę obrazową przy minimalnej dawce promieniowania jonizującego. Badanie pacjenta tym aparatem jest szybkie, dokładne i bezpieczne.

AGENCJE INFORMUJĄCE O REGIONALNYM PROGRAMIE ROZWOJU LUBELSZCZYZNY:

  • ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
www.rpo.lubelskie.pl
tel. 81 44 16 738, fax 81 44 16 740

  • LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a
www.lawp.lubelskie.pl
Punkt informacyjny LAWP, tel. 81 46 23 831, 81 46 23 812

logo rpo