Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii
EKO-MED

Adres : al. Żołnierzy 1 Armii WP 3, 22-100 Chełm

  Rejestracja : 82 564 30 74

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZENSTWO PAŃSTWA DZIECI, PODCZAS TRWANIA EPIDEMII KORONAWIRUSA, ZABIEGI SEDACJI WZIEWNEJ NIE BĘDĄ WYKONYWANE DO ODWOŁANIA.

Dla naszych najmłodszych pacjentów ale i dorosłych, którzy z pewnych względów nie spełniają warunków, aby wyleczyć zęby w znieczuleniu ogólnym, przygotowaliśmy rozwiązanie bezbolesnego i bezstresowego leczenia zębów w postaci sedacji wziewnej podtlenkiem azotu.

Gaz rozweselający (podtlenek azotu) jest bardzo bezpieczny i nieszkodliwy. Stosowany jest w medycynie i stomatologii od dawna. Uspokojenie wziewne podtlenkiem azotu jest szczególnie przydatne dla dzieci i dorosłych odczuwających silny strach przed leczeniem stomatologicznym lub przed zastrzykiem (znieczuleniem).

Uspokojenie uzyskuje się wdychając gaz rozweselający za pomocą maseczki zakładanej na nos. Odczuwa się wtedy bardzo przyjemne oszołomienie. Przyjemność przebywania w tym stanie powoduje to, że nie odczuwa się strachu ani lęku.

Co to jest sedacja wziewna?

ekomed_foto_masterflux Sedację podtlenkiem azotu można określić jako stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia oraz oddzielenia od rzeczywistości, uzyskany w czasie wdychania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości. Pacjent otrzymuje zawsze dużą ilość tlenu (około 60%). Podtlenek azotu nie jest podawany samodzielnie w dawce 100%, dawkę dostosowuje się do reakcji pacjenta.

Wskazania do zastosowania sedacji:

 • sytuacje kliniczne, w których zastosowanie sedacji przynosi najlepsze rezultaty
 • silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem
 • silny lęk przed ukłuciem zarówno u dzieci, jak i u dorosłych
 • silny odruch wymiotny
 • nadpobudliwość nerwowa
 • długie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne, wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym
 • usuwanie złogów nazębnych
 • otwieranie zęba ze zgorzelinowym rozpadem miazgi
 • opracowywanie próchnicy początkowej

Stany chorobowe, w których wskazane jest użycie sedacji wziewnej:

 • astma — N2O nie powoduje podrażnienia układu oddechowego; zmniejszenie stresu wpływa na obniżenie ryzyka ataku
 • padaczka — zmniejszenie stresu wpływa na zmniejszenie ryzyka ataku
 • choroby serca — brak wyraźnego wpływu N2O na układ sercowo-naczyniowy
 • nadciśnienie krwi — brak wpływu N2O na układ naczyniowy; zmniejszenie lęku i stresu zabezpiecza przed nieoczekiwanym wzrostem ciśnienia krwi w czasie zabiegu
 • hemofilia — dzięki użyciu N2O można w pewnych przypadkach uniknąć konieczności wykonywania ukłucia igłą

Przeciwskazania do stosowania sedacji wziewnej:

 • brak współpracy pacjenta
 • przeziębienie, przerost migdałków gardłowych — niedrożności górnych dróg oddechowych
 • I trymestr ciąży
 • choroby psychiczne
 • stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis
 • roztrzenie oskrzelowe, rozedma płuc
 • alkoholizm