W naszej przychodni mają Państwo możliwość skorzystania z wizyt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wizyty te obejmują świadczenia tylko i wyłącznie z zakresu chirurgii stomatologicznej, m.in.:

  • usunięcie zębów mlecznych,
  • usunięcie zębów stałych,
  • usunięcie zębów mądrości “ósemek”,
  • usunięcie zębów zatrzymanych,
  • założenie szwów
  • wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka / biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego,
  • plastyka połączenia ustno-zatokowego, jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  • repozycja (“nastawienie”) i unieruchomienie zwichniętej żuchwy.

Nasza przychodnia jako jedyna na terenie miasta Chełm, powiatów chełmskiego i włodawskiego wykonuje refundowane zabiegi stomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.

Z tych zabiegów mogą skorzystać jedynie pacjenci z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania się do zabiegu jak i postępowania bezpośrednio po nim znajdziecie Państwo w zakładce Strefa Pacjenta.

Szczegóły wizyt są omawiane podczas wizyty konsultacyjnej z lekarzem prowadzącym.